อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

"ส.ส.ก้าวไกล" ขอปธ.รัฐสภา สั่งกมธ.แก้รธน.ถ่ายทอดสดการประชุม

“ส.ส.ก้าวไกล” ขออำนาจประธานรัฐสภา สั่งกมธ.แก้รธน. ถ่ายทอดสดการประชุม เพื่อให้ปชช.เข้าถึงได้ พุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 10.39 น.


เมื่อวันที่ 27 ม.ค. ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ซึ่งก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระ นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล หารือต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร ฐานะประธานรัฐสภาใช้อำนาจให้ คณะกรรมการ (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่...) พ.ศ.... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1 ว่าด้วย การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่) รัฐสภา ถ่ายทอดสดการประชุมการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไปยังประชาชน เพื่อให้เจ้าของอำนาจได้ติดตามการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างตรงไปตรงมา หลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วมีภาคประชาชนขออนุญาตถ่ายทอดสดการประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่กมธ.เสียงข้างมาก ซึ่งประกอบด้วย ส.ส.พรรครัฐบาล และส.ว. ไม่เห็นด้วย ซึ่งถือว่า เป็นการปิดหู ปิดตา ประชาชนและไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับที่ให้การประชุมดังกล่าวเป็นไปโดยเปิดเผย ส่วนกรณีที่กมธ.ถ่ายทอดสดการประชุมมายังโทรทัศน์หน้าห้องประชุมเพื่อให้ประชาชนติดตาม แต่ในสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงได้

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น