อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

 ร้องนายกฯช่วยออกพ.ร.ก.พักชำระหนี้

“กลุ่มแรงงานกฟน.” ร้อง “นายกฯ” ออกพ.ร.ก.กำหนดพักชำระหนี้ทั้งระบบ ทั้งสถาบันการเงิน-สหกรณ์ออมทรัพย์ พุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 10.57 น.


เมื่อวันที่ 27 ม.ค. เวลา 09.50 น. ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ตัวแทนกลุ่มพิทักษ์แรงงาน (พนักงานการไฟฟ้านครหลวง) นำโดย นายเพียร ยงหนู ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ผ่านนายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้รัฐบาลออกพระราชกำหนดพักชำระหนี้ทั้งระบบ เนื่องจากตามที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิดไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย แม้จะมีการผ่อนคลายไประยะหนึ่งแล้วแต่สถานการณ์ของครอบครัวประชาชนในทุกภาคส่วนได้รับความเดือดร้อน อีกทั้งผู้ประกอบการ ต้องปิดกิจการลูกจ้างผู้ใช้แรงงานต้องตกงานผู้ที่ทำงานอิสระไม่สามารถประกอบการได้ปกติทำให้ครอบครัวได้รับความเดือดร้อน ขาดรายได้เลี้ยงดูครอบครัวและไม่สามารถชำระหนี้ต่อเจ้าหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบได้ ดังนั้นกลุ่มพิทักษ์แรงงาน ซึ่งเป็นพนักงานการไฟฟ้านครหลวงพนักงานรัฐวิสาหกิจที่บริการประชาชนอย่างใกล้ชิด จึงขอให้ช่วยออกพระราชกำหนดพักชำระหนี้ทั้งระบบคือ สถาบันการเงินของรัฐ สถาบันการเงินเอกชน สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงจำนำและอื่นๆ โดยขอให้มีการพักชำระหนี้ทั้งต้นและดอกตามระยะเวลาที่รัฐบาลพิจารณาว่าเหมาะสมต่อไป.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น