อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 12 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 12 เมษายน 2564

เผยโฉมบัตรเลือกตั้งเทศบาล-นายกเทศมนตรี

กกต.เผย บัตรเลือกตั้งเทศบาล-นายกเทศมนตรี ใช้บัตร 2 ใบ แยกประเภทคนละสี  อังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 13.11 น.

เมื่อวันที่ 9 มี.ค. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่รายละเอียดเรื่องบัตรเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ที่จะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 มี.ค.ที่จะถึงนี้ โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้ง จำนวน 2 ใบ บัตรเลือกตั้งสีม่วง สำหรับลงคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ซึ่งในการลงคะแนนต้องทำเครื่องหมายกากบาทในช่องทำเครื่องหมาย โดยเลือกได้เพียงคนเดียว ส่วนบัตรเลือกตั้งสีชมพู สำหรับลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งทำเครื่องหมายกากบาทในช่องทำเครื่องหมาย โดยเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งได้เขตเลือกตั้งละไม่เกิน 6 คน ส่วนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทำเครื่องหมายกากบาทในช่องทำเครื่องหมายไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

อย่างไรก็ตาม สำนักงาน กกต.ยังแจ้งอีกว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ขอให้เตรียมความพร้อมไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยบัตรประจำตัวประชาชน แม้จะหมดอายุแล้วก็สามารถใช้แสดงตนได้ หรือบัตร หรือหลักฐานอื่นใด ของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตรไปแสดงตนต่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งมอบบัตรเลือกตั้งให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น