อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

ผลสอบออกแล้ว 'อดีตเลขาฯสภา'คุกคามทางเพศขรก.สาว

"วัชระ เพชรทอง" ระบุผลสอบสภาชี้แล้ว “สรศักดิ์” อดีตเลขาฯ สภา คุกคามทางเพศ ขรก.สาว ผิดวินัยร้ายแรง โดนโทษไล่ออก-ปลดออก เสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 17.35 น.


เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. นายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ ประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ตนได้รับหนังสือจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 31 พ.ค.2564  แจ้งว่าจากการที่ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอทราบข้อเท็จจริงผลการสืบสวนกรณี นายสรศักดิ์ เพียรเวช อดีตเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กระทำผิดวินัยร้ายแรงคุกคามทางเพศข้าราชการสาวซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2564 นั้น บัดนี้ผลการสืบสวนเสร็จสิ้นแล้ว เห็นว่ามีมูลควรกล่าวหา นายสรศักดิ์ ว่าได้กระทำผิดวินัยร้ายแรง และจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

โดยพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ.2554 มาตรา 72 วรรค 1 ระบุว่า ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ลงโทษปลดออก หรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนำมาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ห้ามไม่ให้ลดโทษลงต่ำกว่าปลดออกนายวัชระ กล่าวอีกว่า ขอขอบคุณ นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ผู้ทำหน้าที่ประธานกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ตามคำสั่งสภาผู้แทนราษฎรที่ 39/2562 ลงนามโดยนายชวน เมื่อวันที่ 23 ก.ย.2562 ได้ทำการสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมา สรุปว่านายสรศักดิ์ เลขาธิการสภาฯ ในขณะนั้น ทำการคุกคามทางเพศข้าราชการสาวผู้ใต้บังคับบัญชาจริ และทำรายงานสรุปเสนอนายชวน เพื่อตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงนายสรศักดิ์ ซึ่งปัจจุบันนายสรศักดิ์ได้รับการแต่งตั้งจากสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นคณะกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต

ซึ่งตนเคยทำหนังสือคัดค้านถึงความไม่เหมาะสมไปแล้วเมื่อวันที่ 30 มี.ค.ที่ผ่านมา และในสัปดาห์หน้า ตนจะไปยื่นหนังสือร้องเรียนต่อศูนย์ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน (ศปคพ.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้ช่วยคุ้มครองสิทธิของข้าราชการหญิงผู้เสียหายรายนี้ต่อไป

นายวัชระ กล่าวต่อว่า นอกจากเรื่องคุกคามทางเพศนี้แล้ว นายสรศักดิ์ยังถูกร้องเรียนเรื่องเบิกค่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง และใช้รถยนต์ราชการตลอด 4 ปี และเป็นผู้อนุมัติให้บริษัทผู้รับเหมาสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ขยายเวลาก่อสร้างจากเดิม 900 วัน ขยายไปถึง 4 ครั้ง รวม 1,864 วัน ซึ่งขัดมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทั้ง 2 เรื่อง ทั้งนี้เรื่องค้างอยู่ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    92%
  • ไม่เห็นด้วย
    8%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 10