อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

​​​​​​​"เลขาฯชวน"โวยรัฐ ส่งวัคซีนให้ตรังแค่พันโด๊ส

​​​​​​​“เลขาฯชวน”ซัดรัฐบาลจัดสรรวัคซีนให้ตรังแค่พันโด๊ส ทั้งที่เป็นจังหวัดระบาดหนัก จวกอย่าให้กลายเป็นวัคซีนการเมืองทำประชาชนผิดหวังซ้ำซาก จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 16.40 น.


เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร และอดีต ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า  ตามที่รัฐบาลได้จัดสรรวัคซีนให้กับจังหวัดต่างๆ เพื่อฉีดให้กับประชาชน ที่ลงทะเบียนจองวัคซีน ทั้งแอพพลิเคชั่น “หมอพร้อม” ผ่านอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หรือผ่านสถานพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย.ที่ผ่านมานั้น จะเห็นว่ารัฐบาลมีการจัดสรรวัคซีนให้แต่ละจังหวัด โดยยึดหลัก 4 ประการ คือ 1.จำนวนวัคซีนที่มี 2.จำนวนประชากร 3.สถานการณ์การระบาด และ4.กลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มเปราะบาง, แรงงาน, การท่องเที่ยว) เราจึงได้ทราบว่า แต่ละจังหวัดได้รับจัดสรรกันจำนวนเท่าใด บางจังหวัดได้รับเป็นแสนโด๊ส บางจังหวัดเป็นหลายหมื่นโด๊ส แต่เมื่อตรวจสอบของ จ.ตรัง ตั้งแต่ วันที่ 7 มิ.ย. ที่ผ่านมา จ.ตรังได้รับวัคซีนของบริษัท แอสตราเซเนกา 10,000 โด๊ส  และของซิโนแวค 3,000 โด๊ส ถือว่าจำนวนน้อยมาก ถ้าพิจารณาถึงสถานการณ์ที่มีการระบาดอย่างรุนแรงใน จ.ตรัง มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากเป็นอันดับ 4 สูงสุดของประเทศในช่วงที่ผ่านมา ทั้งที่หลักการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้น แต่เมื่อ จ.ตรังได้น้อยกว่าจำนวนที่ควรจะได้รับ ทำให้มีการเลื่อนฉีดวัคซีน

นายสมบูรณ์ กล่าวอีกว่า การจัดสรรวัคซีนครั้งนี้ สร้างความผิดหวังให้กับประชาชน หมดศรัทธาในการบริหารของรัฐบาล เพราะไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ฉีด แม้กระทั่งสัปดาห์นี้รัฐบาลได้จัดสรรวัคซีนแอสตราเซเนกา จำนวน 1 ล้านโด๊ส จ.ตรัง ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการระบาดรุนแรง อยู่ในกลุ่มจังหวัดสีแดง คาดกันว่าคงได้รับการจัดสรรวัคซีนพอสมควรกับสถานการณ์ แต่ปรากฏว่ารัฐบาลจัดสรรให้ จ.ตรัง แค่ 1,000 โด๊ส ลำพังจัดให้ผู้ลงทะเบียนหมอพร้อมก็ไม่เพียงพอ เมื่อจังหวัดไปจัดสรรให้แต่ละอำเภอ บางอำเภอจึงได้รับวัคซีนแค่ 10 โด๊ส ยิ่งเกิดทำให้ความสงสัยในหลักการพิจารณาการจัดสรรวัคซีนว่าจัดสรรด้วยหลักการใด    

“ท่านกำลังทำให้วัคซีนเพื่อประชาชนกลายเป็นวัคซีนการเมือง เกิดความเหลื่อมล้ำ จัดสรรแบบไร้คุณธรรม สร้างความผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำอีก หากท่านจัดสรรด้วยความเป็นธรรม พิจารณาถึงส่วนรวมของประเทศ ว่าจังหวัดอื่นจำเป็นกว่า คนตรังก็ยินดีน้อมรับ แต่นี่ จ.ตรังยังระบาดอย่างรุนแรง ถ้าท่านจัดสรรด้วยความไม่เป็นธรรม เราก็ขอประณาม เพราะข่าวบอกว่าบางจังหวัดได้รับโควตาจัดสรรวัคซีน เป็นแสนโดส จังหวัดอื่นหมดวัคซีนแล้ว แต่บางจังหวัดยังมีฉีด มันคืออะไร จึงขอให้รัฐบาลได้จัดสรรวัคซีนให้แก่ จ.ตรังอย่างเร่งด่วน และมีจำนวนตามสมควร”นายสมบูรณ์ กล่าว.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    81%
  • ไม่เห็นด้วย
    19%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 6