อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

'ในหลวง'โปรดเกล้าฯพระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษ

"ในหลวง" ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯพระราชทานยศตำรวจ ชั้นนายพล 29 นาย และ ยศตำรวจ 398 นาย เป็นกรณีพิเศษ ตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 21  จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 20.50 น.

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ โดยระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 21 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) จำนวน 29 ราย

คลิกดูรายละเอียด

นอกจากนี้ ราชกิจจานุเบกษายังได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษ โดยระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 21 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) จำนวน 398 ราย ดังนี้ 

คลิกดูรายละเอียด

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 28