อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

ธอส.จัดงานวิ่งช่วยผู้ด้อยโอกาสมีที่อยู่อาศัย(คลิป)

ธอส.จัดงาน''วิ่งเพื่อบ้าน GHB RUN FOR HOME 2019'' ยอดสมัครทะลุ 4,000 คน พร้อมนำรายได้ทั้งหมดกว่า1.6 ล้านสร้างบ้าน-ปรับปรุงซ่อมแซมให้กับผู้ด้อยโอกาสในจ.สระแก้วและนครสวรรค์ อาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น.
เมื่อเวลา 05.30 น. นายนรินทร์ กัลยาณมิตร ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ธอส.วิ่งเพื่อบ้าน : GHB RUN FOR HOME 2019” โดยมีนายยุทธนา หยิมการุณ นางรัตนา อนุภาสนันท์ กรรมการธนาคารร่วมในพิธีเปิด และมีนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส. คณะผู้บริหาร พนักงานธนาคาร และประชาชนทั่วไป รวมกว่า 4,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมนายทรงเดช  ดารามาศ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการลูกค้ารายย่อย  ธอส. กล่าวว่า  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในโอกาสที่ธนาคารจะครบรอบ 66 ปี ของการดำเนินงานในวันที่ 24 ก.ย. นี้   โดยเปิดโอกาสให้ลูกค้าประชาชนทั่วไปมาร่วมกันออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่งพร้อมกับคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคาร เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้มีความแข็งแรง และยังได้ร่วมทำบุญทั้งนี้ธนาคารจะนำรายได้จากค่าสมัครวิ่งทั้งหมดท่านละ 400 บาท โดยไม่หักค่าใช้จ่าย รวมเป็นเงินจำนวน  1.6 ล้านบาท ปลูกสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดนครสวรรค์ รวม 16 หลังคาเรือน ให้มีสภาพที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัยเพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยกำหนดให้มีพิธีส่งมอบในช่วงเดือนต.ค. – พ.ย. 62นายโยธิน  ยาประจันทร์  อาชีพรับราชการทหาร ซึ่งเป็นผู้ชายที่เข้าเส้นชัยคนแรก สำหรับการวิ่งระยะทาง 10 กม.ว่า  รู้สึกดีใจที่ธอส.ได้จัดกิจกรรมดี ๆ ให้กับประชาชน  เพราะนอกจากเป็นการออกกำลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วยังมีส่วนช่วยเหลือผู้ยากไร้ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และอยากเชิญชวนประชาชนสละเวลาเล็กน้อยช่วงหลังทำงานออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ น.ส.วรพรรณ  นวลศรี  อาชีพนักศึกษา  ซึ่งเป็นผู้หญิงที่เข้าเส้นชัยคนแรก ประเภทการวิ่งระยะทาง 10 กม.ว่า  ปกติเป็นนักกีฬาวิ่งอยู่แล้ว หลังจากที่ธอส.รับสมัครการวิ่งก็เข้ามาร่วมโครงการ  เพราะเป็นโครงการที่ดีทำเพื่อสังคม  และอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อย่างต่อเนื่องงาน“ธอส.วิ่งเพื่อบ้าน : GHB RUN FOR HOME 2019” ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมตามนโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ของธนาคาร ที่คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อสร้างสังคมไทยให้มีคุณภาพที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยืน  และในปี 2562 ธนาคารมีเป้าหมายการสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ รวม 500 หลัง ใน 21 จังหวัด ด้วยงบประมาณรวม 33.6 ล้านบาท


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 25