อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562

โปรดเกล้าฯองคมนตรี มอบผ้าห่มพระราชทานชาวพะเยา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง โปรดเกล้าฯให้องคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 2,000 ผืน ใน 3 พื้นที่ จ.พะเยา ศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.07 น.

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 9 พ.ย.61 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณอยุธยา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน 2,000 ผืนไปมอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่อำเภอจุน ณ หอประชุม อ.จุน จำนวน 750 ผืน ที่หอประชุมเทศบาลเมืองดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จำนวน 750 ผืน และหอประชุมอำเภอแม่ใจ 500 ผืน โดยมีนายรณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผวจ.พะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูง และ ข้าราชการ จ.พะเยา ให้การต้อนรับนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผวจ.พะเยา เปิดเผยว่า จังหวัดพะเยาได้รับผลกระทบจากอากาศที่หนาวเย็น ช่วงเดือนพ.ย.ถึงเดือน ก.พ. ทำให้ผู้ที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาวได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวเย็นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารและจากการสำรวจผู้ประสบความเดือดร้อนจากภัยหนาวในห้วงปี 2561-2562 มีราษฎรที่ประสบภัยหนาว โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็กไร้ผู้อุปการะ ผู้ยากไร้ คนพิการทุพลภาพ และผู้มีรายได้น้อย มีความต้องการเครื่องกันหนาว จำนวน 82,681 ราย โดยจังหวัดได้บูรณาการหน่วยงานภาครัฐ เอกชน มูลนิธิการกุศลต่างๆ ได้เข้าไปดำเนินการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแล้วและจะได้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางการต่อไป“ชาวจังหวัดพะเยาต่างรู้สึกสำนักในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีเมตตาต่อพสกนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอากาศหนาวเย็นและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมามอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในครั้งนี้ ชาว จ.พะเยาขอปวารณาและปฏิญาณตนว่าจะประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีตำเนินตามรอยพระยุคลบาทด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียงและผนึกพลังร่วมกันธำรงรักษาพัฒนาประเทศให้มั่นคงสืบไป” ผวจ.พะเยา กล่าวในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวให้กับราษฎรที่ได้รับผล กระทบจากภัยหนาวให้ได้รับทราบ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานอาหารเลี้ยงแก่ราษฎรที่เดินทางมารับผ้าห่มกันหนาวพระราชทานด้วย ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จากนั้นองคมนตรี เชิญผ้าห่มพระราชทานมอบ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผวจ.พะเยา และเชิญผ้าห่มพระราชทานพร้อมด้วยพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มอบแก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่อำเภอจุน อำเภอดอกคำใต้ และอำเภอแม่ใจอนึ่ง องคมนตรี ได้ลงพื้นที่เยี่ยม นายจำรัส ใจยะเขียว อายุ 76 ปี บ้านเลขที่ 33 หมู่ 6 ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ ราษฎรที่เจ็บป่วยไม่สามารถเดินทางมารับห้าห่มพระราชขทานได้ พร้อมมอบผ้าห่มพระราชทานให้แก่นายจำรัส และผู้ป่วยติดเตียงอีก4 รายก่อนเดินทางกลับ.