อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564

"เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ" เยี่ยมเยียนให้กำลังใจจิตอาสาชัยนาท

เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เยี่ยมเยียนจิตอาสา 904 วปร. จ.ชัยนาท พร้อมรับฟังสถานการณ์และการวางแผนจัดการน้ำ จันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 23.54 น.

เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เดินทางไปเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจประชาชนจิตอาสา ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ที่มาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด เก็บขยะ ปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบพื้นที่เขื่อนเจ้าพระยา ที่สำนักงานชลประทานที่ 12 (เขื่อนเจ้าพระยา) อ.สรรพยา จ.ชัยนาท  และรับฟังบรรยายสรุปเรื่องสถานการณ์น้ำในเขื่อนและในลุ่มแม่น้ำต่างๆ ทั่วประเทศ โดยแบ่งออกเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 แห่ง ขนาดกลาง 412 แห่ง ขนาดเล็ก 942 แห่ง รวมทั่วประเทศมีน้ำกักเก็บ 76,641 ล้านลูกบาศก์เมตร และแผนการจัดสรรน้ำในการอุปโภคบริโภคและเพาะปลูกในฤดูฝน ปี 2562

พร้อมรับฟังการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา รวมทั้งการเตรียมการณ์ควบคุมระดับน้ำในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมเขื่อนเจ้าพระยา

ทั้งนี้ ได้เยี่ยมชมการสาธิตการทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา เพื่อนำไปขยายผลให้แก่ประชาชนนำไปใช้ต่อไป จากนั้น ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลสรรพยา และจากโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ที่มาทำการตรวจรักษาประชาชน เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา ของกลุ่มแม่บ้าน กับเยี่ยมชมโรงครัวพระราชทานและปรุงอาหาร เมนู ไก่ทอด มอบแก่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.และเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมกิจกรรมจิตอาสาในวันนี้  สมควรแก่เวลาจึงเดินทางกลับ.