อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

'ในหลวง'ทรงวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะวันจักรี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะวัน "จักรี" จันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 เวลา 20.15 น.


เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 6 เม.ย. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังปฐมบรมราชานุสรณ์ ที่สะพานพระพุทธยอดฟ้า ทรงวางพานพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร, พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ และพระพุทธเลิศหล้านภาไลย จากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ประธานสงฆ์ถวายศีล พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกจากพระอุโบสถ ไปยังปราสาทพระเทพบิดร ในพิธีประดิษฐานและสมโภชพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การนี้ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมพระสุพรรณบัฎจารึกคำถวายราชสดุดี และดวงพระบรมราชสมภพพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้นทรงบรรจุที่ฐานพระบรมรูป ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิม และทรงคล้องพวงมาลัยที่ฐานพระบรมรูป ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดี แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ทรงกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเข้าห้องพระสุราลัยพิมาน ทรงพระสุหร่ายฉีดสรงพระพุทธรูปสำคัญต่างๆ ทรงสรงพระบรมธาตุ เสด็จเข้าพระที่นั่งไพศาลทักษิณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราช ทรงกราบ จากนั้นเสด็จฯ ไปยังหอพระธาตุมณเฑียร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ ทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิ พระอัฐิ แล้วสรงพระบรมอัฐิ พระอัฐิ ทั่วทุกพระโกศ ทรงกราบที่พระแท่นหน้าเครื่องราชสักการะ แล้วเสด็จฯ กลับ.