อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563

เจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรีฯ ทรงเยี่ยมแพทย์-พยาบาลดูแลผู้ป่วยโควิด-19

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทรงเยี่ยมผู้แทนแพทย์และพยาบาลทั่วประเทศ ที่ต้องดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ณ. อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 16.19 น.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อทรงเยี่ยมผู้แทนแพทย์และพยาบาลจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ แพทยสภา คณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อพระราชทานขวัญและกำลังพระทัย รวมถึง หน้ากากผ้าและเจลแอลกอฮอล์จากแบรนด์ SIRIVANNAVARI Bangkok และน้ำยาฆ่าเชื้อ ให้แก่กลุ่มผู้แทนแพทย์พยาบาลเพื่อกระจายให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศที่ขาดแคลนเวชภัณฑ์ดังกล่าว โดยมี ศ.เกียรติคุณ พญ. สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา, ศ. นพ. สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, รศ.นพ.นิพนธ์ เขมะเพชร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายสนับสนุนบริการ และ น.ส.เฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  เฝ้ารับเสด็จ
ตอนหนึ่งของพระราชดำรัสในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในระหว่างการเสด็จเยี่ยมผู้แทนแพทย์และพยาบาล มีใจความว่า “ข้าพเจ้าดีใจที่ได้มาเยี่ยมแพทย์พยาบาลที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในวันนี้ และข้าพเจ้าต้องขอแสดงความขอบคุณแก่แพทย์พยาบาลทุกท่านของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รวมไปถึงแพทย์พยาบาลจากทั่วประเทศที่เป็นกำลังสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 สืบเนื่องจากการที่ข้าพเจ้าได้มอบเวชภัณฑ์ให้แก่กระทรวงสาธาณสุขไปเมื่อครั้งที่แล้ว ข้าพเจ้าได้รับรายงานจากทางกระทรวงว่า เวชภัณฑ์ดังกล่าวได้ถูกส่งต่อไปยังแพทย์พยาบาลในโรงพยาบาลต่างๆที่ขาดแคลนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าก็ต้องขอขอบคุณทางกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างยิ่งที่ช่วยดำเนินการเพื่อให้แพทย์พยาบาลได้มีอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่”
                สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระราชดำรัสว่า “นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอแสดงความชื่นชมแก่แพทยสมาคมในโครงการ “นักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19” ที่ข้าพเจ้าร่วมสมทบทุน เพื่อจัดหาความคุ้มครองชีวิตให้แพทย์พยาบาล ได้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี และยังขยายผลในการจัดหาความคุ้มครองชีวิตไปยังบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาอื่นๆอีกด้วย ที่ต้องร่วมเป็นผู้ดูแลคนไข้โรคโควิด-19 นอกเหนือจากแพทย์และพยาบาล ถึงแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์ของการติดเชื้อโรคโควิด-19 จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตามก็ขอให้ทุกท่านอย่าพึ่งชะล่าใจ อย่าประมาทในการต่อสู้กับโรคนี้ ข้าพเจ้าตระหนักเป็นอย่างดีว่า โรงพยาบาลทั่วประเทศยังคงขาดแคลนเวชภัณฑ์หลายอย่าง ดังนั้นในวันนี้ ข้าพเจ้าจึงต้องการที่จะมอบหน้ากากและเจลแอลกอฮอล์ที่ผลิตจากแบรนด์ SIRIVANNAVARI Bangkok รวมไปถึงน้ำยาฆ่าเชื้อเพิ่มให้แก่ทางกระทรวงสาธารณสุขเพื่อที่จะกระจายต่อให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนทั่วประเทศ”
 ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระกรุณาธิคุณพระราชทานเวชภัณฑ์ต่างๆให้แก่กลุ่มผู้แทนแพทย์พยาบาลเพื่อจะกระจายให้แก่แพทย์พยาบาลในโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศที่ขาดแคลน ตามรายการดังต่อไปนี้ พระราชทานหน้ากากผ้า โดยตัดเย็บจากจากแบรนด์ SIRIVANNAVARI Bangkok โดยมี  ศ.เกียรติคุณ พ.ญ. สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา เป็นผู้รับพระราชทาน ,พระราชทานเจลแอลกอฮออล์ของแบรนด์ SIRIVANNAVARI Bangkok โดยมี ศ. นพ. สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นผู้รับพระราชทาน และพระราชทานน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยมี นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับพระราชทาน
 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระราชดำรัสปิดท้ายว่า “ข้าพเจ้าทราบมาว่า มากกว่าครึ่งของ 10 จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุดนั้นมาอยู่ทางภาคใต้ ข้าพเจ้าจึงขอแสดงความห่วงใยไปยังประชาชนทางภาคใต้ และคงต้องขอความร่วมมือจากแพทย์พยาบาลและผู้บริหารราชการทุกท่านที่เกี่ยวข้องให้ความดูแลสถานการณ์โควิด-19 ที่ภาคใต้อย่างใกล้ชิด ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงมีความประสงค์ที่จะมอบเวชภัณฑ์ต่างๆเพิ่มไปให้แก่โรงพยาบาลทางภาคใต้ผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ ซึ่งจะมีการส่งมอบในเร็วๆนี้ สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า อีกไม่นานนี้ ประเทศไทยจะชนะในการต่อสู้กับโรคโควิด-19 ด้วยแรงกายแรงใจของเหล่าแพทย์พยาบาลทุกท่าน ข้าพเจ้าจึงขออวยพรให้แพทย์พยาบาล และบุคลาการทางการแพทย์ทุกท่านมีความพร้อมในการปฎิบัติหน้าที่ด้วยร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ อีกทั้งมีสติที่มั่นคง เพื่อการช่วยเหลือรักษาผู้ป่วยทุกท่าน ”