อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563

'กรมสมเด็จพระเทพฯ'ทรงสดับ พระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติ เวสสันดรชาดก และทรงเป็นประธานกัณฑ์เทศน์มหาชาติ "กัณฑ์มัทรี 90 พระคาถา" เนื่องในงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ณ หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม จันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 เวลา 18.22 น.


เมื่อวันที่ 7 ก.ย. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติ เวสสันดรชาดก และทรงเป็นประธานกัณฑ์เทศน์มหาชาติ “กัณฑ์มัทรี 90 พระคาถา” เนื่องในงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม.