อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564

​​​​​​​กำหนดการ 'ในหลวง-ราชินี'เสด็จฯพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา

​​​​​​​กำหนดการ 'ในหลวง-พระราชินี' เสด็จฯพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา อังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 00.56 น.


หมายกำหนดการ พระราชพิธีทรงบำเพ็ญกุศลมาฆบูชา พุทธศักราช 2564  เลขาธิการพระราชวัง รับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าฯ สั่งว่า วันมาฆบูชา พุทธศักราช 2564 ตรงกับวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลตามราชประเพณี ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ดังรายการต่อไปนี้ 

วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมมหาราชวัง 

เวลา 17:00 น. เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม พระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนากัณฑ์ 1 จบแล้วพระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม พระราชาคณะถวายอดิเรก ออกจากพระอุโบสถ เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต