อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

"ในหลวง"โปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชฯ'นพ.ปัญญา'

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้ฯ พระราชทานเครื่องราชฯ เป็นกรณีพิเศษแก่ นพ.ปัญญา แพทย์ไทยคนแรกที่เสียชีวิตจากโควิด-19 ทรงมีพระราชกระแสชื่นชมเป็นแบบอย่างของผู้ศรัทธาในความดี อังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 12.09 น.


เมื่อเวลา 10.58 น. วันที่ 9 มี.ค. 2564 ที่ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก แก่ นพ.ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ เป็นกรณีพิเศษ โดยมี พล.อ.ท.ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้เชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์พร้อมประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเชิญพระราชกระแสทรงชื่นชม ไปมอบแก่ นางจิตตินนุช หาญพาณิชย์พันธุ์ ภริยา นพ.ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงสลดพระราชหฤทัยอย่างยิ่ง และทรงมีพระราชปรารภว่า นายแพทย์ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ เป็นแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ เสียสละ ตลอดระยะเวลา 35 ปีที่รับราชการที่โรงพยาบาลมหาสารคาม แม้จะเกษียณอายุราชการแล้วก็ตาม แต่ก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่แพทย์ต่อไปโดยไม่ย่อท้อ ทั้งยังได้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิเพื่อดำเนินงานสาธารณกุศลมาจวบจนปัจจุบัน นับเป็นแบบอย่างของผู้มีความศรัทธาเชื่อมั่นในความดี มีความรักในวิชาชีพของตน มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ และมีความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ เมื่อนายแพทย์ปัญญา ได้เสียชีวิตลงด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่แพทย์อย่างเอาใจใส่ นับเป็นบุคลากรทางการแพทย์คนแรกของประเทศไทยที่เสียชีวิตจากโรคร้ายนี้ จึงเป็นที่น่าใจหายเสียดายอาลัย ไม่เฉพาะแต่ครอบครัวเท่านั้น หากยังรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนชาวไทยทุกคน ซึ่งต่างกำลังพยายามต่อสู้ฝ่าฟันเพื่อให้ผ่านพันวิกฤติการณ์โรคระบาดครั้งนี้ อย่างสุดกำลังความสามารถด้วยทรงชื่นชมยกย่องในความดีของนายแพทย์ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก แก่นายแพทย์ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ เป็นกรณีพิเศษ ในการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น กับเป็นเกียรติประวัติและสิริมงคลยิ่งแก่ครอบครัว “หาญพาณิชย์พันธุ์”

นายปานปราชญ์ หาญพาณิชย์พันธุ์ บุตรชายคนโตของนายแพทย์ปัญญา ที่ตอนนี้ได้เข้ามาดำเนินงานสานต่อคลินิกของคุณพ่อ บอกว่า วินาทีที่ได้รับแจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก แก่คุณพ่อ ครอบครัวเราทุกคนรู้สึกปลาบปลื้มปีติอย่างหาที่สุดมิได้ ขณะที่พระองค์ทรงงานพระราชกรณียกิจต่างๆ มากมายเพื่อพสกนิกรชาวไทย แต่ก็ยังทรงคำนึงถึงและทรงเอาพระราชหฤทัยใส่หมอที่อยู่ต่างจังหวัด ไกลโพ้น อันเป็นการแสดงให้เห็นว่าพระองค์มิทรงเคยทอดทิ้งในความทุกข์เศร้าใจของพสกนิกร แม้แต่ครอบครัวเราซึ่งเป็นครอบครัวหมอต่างจังหวัดที่ต้องสูญเสียผู้นำครอบครัวอันเป็นที่รักยิ่งจากการทำหน้าที่ตรวจรักษาผู้ป่วยโควิด-19 อย่างใกล้ชิด จนเป็นเหตุให้คุณพ่อติดเชื้อโรคร้ายนี้ไปด้วย และจากพวกเราทุกคนไปอย่างไม่มีวันกลับมา

“ครอบครัวเราทุกคนต่างรู้สึกน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้เป็นล้นพ้น ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทอดพระเนตรเห็นถึงความโศกเศร้าเสียใจต่อการจากไปของคุณพ่อที่ทำหน้าที่อย่างหนักในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จนตัวเองติดเชื้อตามไปด้วย การสูญเสียครั้งนี้สำหรับครอบครัวของเรามันหนักหนาเกินที่จะรับได้ แต่การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากทั้ง 2 พระองค์ในครั้งนี้ เปรียบดั่งน้ำทิพย์มาประโลมหัวใจให้พวกเราทุกคนในครอบครัวดำเนินชีวิตต่อไป” นายปรานปราชญ์เผย

นายปานปราชญ์ กล่าวต่ออีกว่า ตนและครอบครัวรู้สึกปลาบปลื้มสำนึกเป็นล้นพ้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระราชปรารภชื่นชมคุณพ่อให้เป็นแบบอย่างของผู้มีความศรัทธา เชื่อมั่นในความดี มีความรักในวิชาชีพของตน มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ และมีความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ ซึ่งตนและครอบครัวจะตั้งมั่นในความดีตามรอยคุณพ่ออย่างไม่ท้อถอย อันเป็นการสนองในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าทั้ง 2 พระองค์

“ตั้งแต่ผมเกิดมาและจำความได้คุณพ่อจะสอนให้ผมเป็นคนดี มีความกตัญญูต่อแผ่นดินเกิด ตลอดเวลาที่ผ่านมาเราเห็นในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงงานด้านต่างๆ นานัปการเพื่อประโยชน์สุขของปวงพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า และเมื่อมาถึงแผ่นดินในหลวงรัชกาลที่ 10 พระองค์ทรงสืบสานและต่อยอดโครงการในพระราชดำริต่างๆที่สมด็จพระบรมชนกนาถเคยทรงไว้ เพื่อให้อาณาราษฎร อยู่ดีมีสุขในแผ่นดินเกิด ซึ่งผมในฐานะที่เป็นพสกนิกรชาวไทยคนหนึ่งก็จะขอสนองพระราชปณิธานของในหลวง ด้วยการเป็นคนดี มีจิตใจเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน อีกทั้งยังเป็นการเจริญรอยตามแบบอย่างแห่งความดีงามที่คุณพ่อได้สร้างไว้” นายปานปราชญ์ หาญพาณิชย์พันธุ์ กล่าว

ทั้งนี้ นายแพทย์ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ อายุ 66 ปี อดีตแพทย์อายุรกรรม โรงพยาบาลมหาสารคาม เสียชีวิตลงด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยหลังจากทำการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 3 ราย อย่างเอาใจใส่ และในเวลาต่อมานายแพทย์ปัญญา ได้ติดเชื้อโควิด-19 และเสียชีวิตในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 และนับเป็นบุคลากรทางการแพทย์คนแรกของประเทศไทยที่เสียชีวิตจากโรคโควิด-19.