อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

โครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ มอบเงินพระราชทาน 1 ล้านบาท เสริมการป้องกันโควิดใน้รือนจำ

การนี้มอบหน้ากากอนามัยพระราชทาน จำนวน 26,000 ชิ้น เจลแอลกอฮอล์พระราชทาน จำนวน 4,000 หลอด ให้กรมราชทัณฑ์นำไปใช้เสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคโควิด 19 ในเรือนจำต่าง ๆ ทั่วประเทศ อาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.43 น.

เมื่อวันที่ 9 พ.ค.2564 หน่วยราชการในพระองค์ เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม ผ่านเว็บไซต์https://www.royaloffice.th เรื่อง โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในเรือนจำต่าง ๆ ทั่วประเทศ ด้วยในขณะนี้ มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทยเป็นวงกว้าง รวมทั้งในเรือนจำบางแห่ง

โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ได้มอบเงินพระราชทาน จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงห้อง LAB ในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการให้บริการผู้ต้องขัง รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่จะมารับบริการ

นอกจากนี้ โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ฯ ยังได้มอบหน้ากากอนามัยพระราชทาน จำนวน 26,000 ชิ้น เจลแอลกอฮอล์พระราชทาน จำนวน 4,000 หลอด ให้กรมราชทัณฑ์นำไปใช้เสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในเรือนจำต่าง ๆ ทั่วประเทศ

ในการได้รับพระมหากรุณาจากโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรของกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม รวมทั้งผู้ต้องขังอย่างหาที่สุดมิได้.