อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

ยกเหล็กยิ้มออก "ศาลกีฬาโลก" ไฟเขียวยุวชนคืนเวที

“ยกเหล็ก” โล่งใจ “ศาลกีฬาโลก” ให้ความเป็นธรรมตัดสินให้จอมพลังระดับยุวชน กลับไปแข่งขันเวทีนานาชาติได้แล้ว ส่วนเยาวชน และประชาชน กลับไปเข้าร่วมได้ หลังจากวันที่ 18 มิ.ย.64 แต่หากใจร้อนต้องการชิงชัยทันที ต้องควัก 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 6,400,000 บาท ให้ไอดับเบิลยูเอฟ แต่ไม่สามารถเข้าร่วม “โตเกียวเกมส์” ได้ จันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 12.44 น.


ตามที่ สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการทำเรื่องอุทธรณ์ เพื่อขอความเป็นธรรมให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ยกน้ำหนักไทยต่อศาลกีฬาโลก ที่เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 21 เม.ย.63 จากกรณีตรวจพบการใช้สารต้องห้าม นั้น 

ล่าสุดเมื่อวันที่ 12 เม.ย. นายนิพนธ์ ลิ่มบุญสืบสาย ประธานคณะทำงานกฎหมายระหว่างประเทศ ของสมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ ได้รายงานถึงคำตัดสินจากคณะอนุญาโตตุลาการของศาลกีฬาโลก ระหว่าง ผู้อุทธรณ์ คือ สมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ กับ สหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ (ไอดับเบิลยูเอฟ) ลงวันที่ 8 เม.ย.64 (ตามเวลาท้องถิ่น) โดยแบ่งได้เป็น 3 ภาคส่วนหลัก ส่วนที่ 1 นักกีฬายกน้ำหนักระดับยุวชน สามารถกลับเข้าไปแข่งขันในรายการระดับนานาชาติของไอดับเบิลยูเอฟ ได้แล้ว เพราะโทษห้ามเข้าร่วมการแข่งขัน หมดไปตั้งแต่วันที่ 18 ธ.ค.63 สำหรับนักกีฬายกน้ำหนักเยาวชน และประชาชนสามารถกลับเข้าไปร่วมการแข่งขันได้ หลังจากวันที่ 18 มิ.ย.64 แต่หากต้องการกลับเข้าไปแข่งขันทันทีนั้น ทางสมาคมฯ จะต้องชำระเงิน 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 6,400,000 บาท ให้ไอดับเบิลยูเอฟ แต่ไม่สามารถเข้าร่วมโอลิมปิกเกมส์ ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้

ส่วนที่ 2 เจ้าหน้าที่ทางเทคนิค ที่จะไปเป็นผู้ตัดสินหรือกรรมการตัดสินนานาชาติ สามารถกลับไปปฏิบัติหน้าที่ได้ในทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข และส่วนที่ 3 สำหรับสมาคมฯ จะถูกจำกัดสิทธิในการดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ จนถึงวันที่ 1 เม.ย.66 โดยไม่มีสิทธิจัดการแข่งขัน, ไม่มีสิทธิจัดและเข้าร่วมประชุมต่างๆ ไม่มีสิทธิในการยื่นหรือเสนอญัตติ และวาระต่าง ๆ เป็นต้น ยกเว้น การศึกษากับเข้าอบรมในเรื่องการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา  อย่างไรก็ตาม คำตัดสินยังเปิดช่องว่าหากสมาคมฯ ชำระเงิน 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 6,400,00 บาท จะทำให้ระยะเวลาการถูกจำกัดสิทธิสามารถกระชับหรือย่อขึ้นมาได้ประมาณ 1 ปี โดยให้ไปสิ้นสุดได้ในวันที่ 7 มี.ค.65 พร้อมกันนี้ สมาคมฯ จะต้องแสดงถึงเจตนารมณ์และหลักฐานเชิงประจักษ์ของการปฏิบัติที่เป็นจริงในการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาที่สอดคล้องเป็นไปตามประมวลมาตรฐานของ องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกหรือ วาด้า โดยให้กับชุดคณะทำงานของไอดับเบิลยูเอฟ ซึ่งมีองค์ประกอบเป็นกรรมการอิสระจากภายนอก Independent Monitoring Group (IMG) มาติดตามผลการปฏิบัติงานของสมาคมฯ 

“จากคำตัดสินแสดงถึงความเมตตาจากองค์คณะอนุญาโตตุลากรของศาลกีฬาโลก โดยสมาคมฯ น้อมรับและเคารพในการตัดสินทุกประการ นอกจากนี้แล้ว สมาคมฯ ก็ได้มีหลายสิ่งอย่างที่จำเป็นต้องถอดเป็นบทเรียน เพื่อจะได้ป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นกับสมาคมฯ ซ้ำอีก สมาคมฯ กำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นองค์กรกีฬาอัจฉริยะโดยมีบุคลากรทรงคุณค่าระดับสากลมาร่วมขับเคลื่อน เพื่อสร้างพลังอำนาจทางกีฬาให้กับประเทศไทยในอนาคตอันใกล้นี้” นายนิพนธ์ กล่าว

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น