อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

วิชา AI กับชีวิตประจำวัน

พฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น.


ยุค 4.0 แบนนี้ ต้องยอมรับว่า AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตจนเป็นปัจจัยที่ 5 ไปแล้ว และมีแนวโน้มว่าจะพัฒนาขึ้นไปอย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้เกิดวิชา AI กับชีวิตประจำวันขึ้น ในรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านนี้

ภาพ-ข่าว / นภาดา เฟื่องสินธุ์, สุธิเกียรติ ศรีเจริญ

1,009,407 views

ความคิดเห็น