อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 มกราคม 2564

เพลงทรงเครื่อง

พฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 12.30 น.


เพลงพื้นบ้านมีหลากหลายประเภท แต่หลายคนไม่รู้จัก ''เพลงทรงเครื่อง'' ที่ถือเป็นการแสดงขั้นสูงสุดของเพลงพื้นบ้าน เป็นการรวมแทบทุกศาสตร์ศิลป์ ทั้งการร้อง การรำ การเจรา การสวมบทบาท ถือเป็นเสน่ห์ที่แสนทรงคุณค่ายิ่งนัก

ภาพ-ข่าว / นภาดา เฟื่องสินธุ์, สุธิเกียรติ ศรีเจริญ

47,089 views

ความคิดเห็น